Skip links

Monta tapaa tehdä grafiikkaa

”Ranskan kuningas Ludwig XIV saattoi julkisuuteen toukokuussa vuonna 1660 julistuksen, jossa todettiin, että ranskalaiset tunnustavat kaiverrukset taideteoksiksi, jotka on luotu miellyttämään aisteja ja ylentämään mieltä.” (Clifford S. Ackley: Printmaking in the Age of Rembrandt)

 

MONTA TAPAA TEHDÄ TAIDEGRAFIIKKAA

Taidegrafiikka jaotellaan yleensä neljään ryhmään sen mukaisesti mitä painomenetelmää käytetään. 

Taiteilija käyttää usein samassa teoksessaan useita eri tekniikoita ja tästä syystä voi olla vaikea tunnistaa käytettyä tekniikkaa. Grafiikanmenetelmät monipuolistuvat digitekniikoiden kehittyessä. Vanhojen tekniikoiden kanssa yhdistellään myös valokuvaa ja tietokonegrafiikkaa. Nykypäivän taidegraafikolle onkin tarjolla kokeiltavaksi iso määrä erilaisia uusia tekniikoita.

Taidegrafiikka on ajatuksen, taidon ja tekniikan yhdistelmä, joten vain taiteilijan luovuus on rajana.

 

Kohopaino: puupiirros, puukaiverrus, linopiirros

Kohopainomenetelmässä kuva kaiverretaan usein muovi-, puu- tai linolaatalle. Puupiirros on näistä yleisimmin käytetty menetelmä.

Kuva kaiverretaan laattaan, joka voi olla vaikka vaneria. Kuvan työstämisessä käytetään apuna erilaisia talttoja ja veitsiä, niin, että haluttu kuva jää koholle ja väri tarttuu kuvaan. Puupiirros vedostetaan käsin hiertämällä tai viemällä laatta ja paperi prässin läpi.

 

Syväpaino: kuparikaiverrus, kuivaneula, viivasyövytys eli etsaus, mezzotinto, akvatinta

Tässä menetelmässä kuva syntyy laattaan erilaisista syvennyksistä. Laatta on yleensä metallia, usein kuparia. Laattaa kaiverretaan terällä tai neulalla. Viimeisessä vaiheessa painoväriä levitetään laatalle ja pyyhitään pois, niin, että vaan syvemmälle kaiverrettuun osaan jää väriä. Ennen vedostusvaihetta laattaa uitetaan happoaltaassa. Työ vedostetaan kostealle syväpainopaperille kammettavalla tai sähköllä toimivalla syväpainoprässillä. Laatan painauma näkyy paperilla syvennyksenä. 

Näitä eri tekniikoita yhdistellään usein keskenään.

 

Laakapaino: litografia eli kivipiirros

Litografia on vanha grafiikanmenetelmä, jossa laattana käytetään perinteisesti kalkkikiveä. Menetelmä perustuu siihen, että kalkkikivi imee rasvaa ja hylkii vettä. 

Kalkkikiven sijasta voidaan myös käyttää alumiini- ja sinkkilevyä. Kuva piirretään laatalle rasvaisella liidulla tai tussilla. Kiveä syövytetään typpihappopitoisella arabikumiliuoksella, jonka jälkeen kostutetulle kivelle telataan rasvainen painoväri. Tämä painoväri tarttuu vain piirrettyihin kohtiin. 

Vedos syntyy, kun paperi levitetään kiven päälle ja ajetaan tiukalla puristuksella prässin läpi. 

 

Silkkipaino: eli serigrafia

Silkkipaino on saanut nimensä siitä, että aikoinaan seulakankaana käytettiin silkkiä. Nykyään usein polyesteriä. Tässä painomenetelmässä väri painetaan kehykseen pingotetun seulakankaan läpi painettavan materiaalin pinnalle.  Silkkipainolla voidaan painaa monenlaisille pinnoille kuten paperille, tekstiileille, puulle, metalleille, lasille, muoville tai kankaalle.

Taidegrafiikka on ajatuksen, taidon ja tekniikan yhdistelmä, joten vain taiteilijan luovuus on rajana sille, mitä tekniikoita hän teoksessaan yhdistelee tai kokeilee uusia tekniikoita vanhojen kanssa.