Skip links

Sami Rinne

Rinne on toiminut taidegraafikkona, graafisena suunnittelijana, mainonnan konsulttina ja matkailuyrittäjänä.

Lyhyesti

Sami Rinne on suomalainen kuvataiteilija. Sami on opiskellut Vapaassa taidekoulussa 1990-1992 ja Kuvataideakatemiassa 1991-1997. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi pääaineenaan taidegrafiikan menetelmät. Rinne on toiminut taidegraafikkona, graafisena suunnittelijana, mainonnan konsulttina ja matkailuyrittäjänä.
”Ihminen tarvitsee jotain, mikä koskettaa häntä, niin fyysisesti kuin henkisesti. Joskus Ennen puhuttiin sielusta ilman sen kummempia uskonnollisia tunteita. Ihminen on sosiaalinen olento ja taiteen kautta ilmaisee jotain yhteisistä kokemuksista, tunteista, peloista, ihmisenä olemisesta”.

Teoksia